matematyka

Katowice: nowe zajęcia dla dzieci w szkole podstawowej

Od września w sześciu placówkach na terenie Katowic realizowane są autorskie programy nauczania z zakresu matematyki oraz programowania i kodowania. To pilotażowe lekcje bazujące na dziecięcej ciekawości świata, bogate w łamigłówki i gry liczbowe.

Uczniowie w ramach nowego programu będą mieli możliwość kształtowania zdolności logicznego myślenia, poszukiwania nieszablonowych rozwiązań oraz zgranej pracy w zespole.

Kodowanie i programowanie

Dodatkowe zajęcia z zakresu kodowania i programowania skierowane są do uczniów klasy III szkoły podstawowej. Program obejmuje 32 godziny lekcyjne z zakresu rozwoju myślenia logicznego i algorytmicznego, kształtowania umiejętności społecznych i pobudzania kreatywności. Zajęcia mają również za zadanie zainteresować dzieci programowaniem i twórczym wykorzystywaniem dostępnej elektroniki.

Nauka kodowania i programowania pomoże dzieciom nabyć umiejętności techniczne, ale nie tylko. To również krok w kierunku wszechstronnego rozwoju dziecka. Zajęcia te dzięki metodzie nauczania bazującej na doświadczeniach, pomagają uczniom szybko zapamiętywać nowe informacje.

Program będzie realizowany w trzecich klasach szkoły podstawowej – jedna godzina tygodniowo dla każdej klasy.

Dodatkowe zajęcia matematyczne

Program dodatkowych zajęć z matematyki przygotowano z myślą o uczniach klasy IV szkoły podstawowej i obejmuje 32 godziny lekcyjne. Celem programu jest przede wszystkim rozbudzenie w dzieciach ciekawości do matematycznych zagadnień, pasji i pozytywnego nastawienia. Zajęcia skupiają się na praktycznym wykorzystaniu zagadnień matematycznych.

Program będzie realizowany w czwartych klasach szkoły podstawowej – jedna godzina tygodniowo dla każdej klasy.

W nowych programach edukacyjnych biorą udział następujące szkoły:

• SP nr 12 w Zespole Szkół i Placówek nr 1,
• SP nr 20 w Zespole Szkół i Placówek nr 2,
• SP nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia,
• SP nr 48 im. Juliusza Ligonia,
• SP nr 54 im. Marii Konopnickiej,
• SP nr 65 im. Gustawa Morcinka.

Autorami obu programów są nauczyciele matematyki oraz edukacji wczesnoszkolnej z tych szkół.